school nieuws team groepen ouders foto's gastenboek contact
 laatste nieuws
 nieuwsbrief
 Marskekrant
 Mededelingen
 nieuwsarchief
 
 

Beste ouder(s), verzorger(s),
 

Enige tijd was er niet veel te melden rondom de zaken als locaties, groepsverdeling en de nieuwbouw. Dat betekent echter niet dat er achter de schermen stil wordt gezeten. Met deze extra nieuwsbrief wil ik u op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken.
 

Locaties

Als op 1 augustus aanstaande de fusie van De Marske en Alvitlo een feit is, staan er nog steeds twee gebouwen in het dorp. Voor het gemak zullen wij spreken over de locatie Irisstraat en de locatie Elft. Er is onderzocht of, door het plaatsen van enkele noodgebouwen, alle kinderen aan de Elft ondergebracht kunnen worden. Dit blijkt echter geen haalbare kaart.
 

Groepsverdeling

De kinderen die nu les krijgen op de Alvitlo zullen daar ook blijven. Dat geldt ook voor de kinderen op De Marske. De enige uitzondering daar zijn de kinderen die nu in groep 3 van De Marske zitten. Zij zullen in het komende schooljaar instromen in groep 4 op de locatie Elft. De reden is dat deze groep te klein is om als zelfstandige groep les te krijgen aan de Irisstraat.

De exacte verdeling van de groepen wordt nog besproken met de leerkrachten en MR. Ook wordt eerst, samen met de leerkrachten, gekeken wie er welke dag voor een groep staat.
 

Nieuwbouw

Op dit moment zijn nog steeds de gesprekken gaande tussen de gemeente en José Vosbergen, onze bestuurder. Er wordt onder andere gesproken over de locatiekeuze. De definitieve locatie is nog niet bekend. Waarschijnlijk heeft u in de media gelezen dat de wethouder een sterke voorkeur heeft uitgesproken voor nieuwbouw bij de sportvelden. Het is echter niet zo dat dit al een definitieve keuze is.

Verder wordt er momenteel gewerkt aan een aanvraag voor het vrijmaken van geld om de bouw mogelijk te maken. Zodra deze punten duidelijk zijn kunnen de beide teams aan de slag met het nadenken over hoe de nieuwe school er uit moet komen te zien.
 

Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn dan kunt u altijd bij mij binnen lopen. Maar ook de telefoon of de mail zijn prima opties om mij te bereiken.
 

Met vriendelijke groet,

Rogier van Dijk
 

r.vandijk@stichtingsurplus.nl, 0227-591937 of 0227-592043


 
Hotel te Koop Afgelopen donderdag speelden de kinderen Lees meer...

 

In de afgelopen weken hebben alle kinderen een bloem ge Lees meer...

 

Voorafgaand aan de fusie, die op 1 augustus 2013, zal p Lees meer...

 

Kalender
Kalender
Foto's
Foto's