school nieuws team groepen ouders foto's gastenboek contact
 laatste nieuws
 nieuwsbrief
 Marskekrant
 Mededelingen
 nieuwsarchief
 
 
Regel van de week

De komende tijd staat de volgende regel centraal:

Ik raap iets op, ook al is het niet van mijzelf

U kunt uw kind helpen door ook thuis deze regel te gebruiken. Ruzie en conflicten worden het beste opgelost door het te bespreken en, eventueel met hulp van een derde, uit te spreken.

De voortgang
Met ingang van deze week werkt Myrthe Bootsman op donderdag en vrijdag in groep 3-4 als vervanger voor Els Zwaan. Myrthe werkt ook een paar dagen op de Alvitlo. Zodoende is het voor Myrthe en Joke makkelijk om met elkaar te overleggen en dingen voor de groep met elkaar voor te bereiden. Deze situatie zal zo zijn tot het moment dat Els terugkomt.

Ook op het basketbalveld heeft De Marske zich van haar beste kant laten zien tijdens het scholentoernooi. Er werd een eerste plaats binnen gesleept.

Deze week hebben de kinderen uit groep 8 hun CITO eindtoets gemaakt. Het waren drie spannende dagen. De groep heeft goed zijn best gedaan. De antwoorden zijn opgestuurd en nu is het even wachten tot de resultaten binnen zijn.

Rogier van Dijk


GMR oproep aan ouders
Zoals u weet heeft elke school een Medezeggenschapsraad (MR). In deze MR zijn zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd. Voor onze stichting is ook een GMR actief. Zij houden zich bezig met, geven advies over en hebben instemmingsrecht op zaken die spelen op Surplus niveau.
Op dit moment is de GMR op zoek naar ouders om de GMR te komen versterken. Het geeft u de mogelijkheid om op een positieve manier invloed uit te oefenen op de kwaliteit van Surplus.
Meer informatie klikt u hier. 
Hotel te Koop Afgelopen donderdag speelden de kinderen Lees meer...

 

In de afgelopen weken hebben alle kinderen een bloem ge Lees meer...

 

Voorafgaand aan de fusie, die op 1 augustus 2013, zal p Lees meer...

 

Kalender
Kalender
Foto's
Foto's