school nieuws team groepen ouders foto's gastenboek contact
 laatste nieuws
 nieuwsbrief
 Marskekrant
 Mededelingen
 nieuwsarchief
 
 
Regel van de week

Deze laatste weken voor de kerstvakantie zetten we de volgende regel centraal:
Ik raap iets op, ook al is het niet van mezelf!!
 
U kunt uw kind helpen door ook thuis deze regel te gebruiken.

 
Terugblik op het eerste half jaar.
Deze periode, aan het einde van het jaar, vraagt om terugblikken en vooruit kijken. Daarom wil ik u een blik gunnen op was is geweest en wat komen gaat.
Er is de afgelopen maanden veel gebeurd. Vele overleggen tussen groepjes leerkrachten en vergaderingen met beide teams waar u nu (nog) niet veel van merkt. Het vindt plaats achter de schermen, maar is erg belangrijk om volgend jaar zoveel mogelijk op dezelfde wijze en met dezelfde afspraken te kunnen gaan werken op De Kei.
Ook met de MR hebben wij regelmatig vergaderingen. Ook daar staat de aanstaande fusie prominent op de agenda. Het meedenken door de MR is heel prettig en werkt stimulerend.
Op de valreep is dit jaar ook bekend geworden dat er een nieuwe school gebouwd gaat worden. De komende week gaat gestart worden met een eerste overleg / brainstormsessie tussen oa de gemeente en José Vosbergen, onze bestuurder. Hoe het verder gaat en het tijdspad is op dit moment nog onduidelijk. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Met het team is inmiddels ook een brainstormsessie gehouden over de verdeling van de groepen in het komende schooljaar. Dat heeft mooie inzichten opgeleverd en is een eerste aanzet tot het maken van echte afspraken.
Verder zijn de leerkrachten nu druk met de voorbereidingen voor de Kerstviering, voor het nieuwe jaar de schoolreis en al die andere activiteiten die nog langs gaan komen.
Ik wens iedereen een hele fijne Kerst en een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar.
 
Rogier van Dijk
 
Kerstfeest op De Marske
Op woensdag 19 december vieren we Kerst op school.
Het feest begint om 17.00 uur en de kinderen worden dan 5 minuten voor  die tijd verwacht. Als iedereen binnen is kunnen we beginnen met het buffet.

Graag willen we dat alle kinderen woensdagmorgen hun bord, bestek en beker alvast meenemen. Dan kunnen we ´s morgens de tafels al dekken.
Wilt u op al hun spullen hun naam zetten? Wilt u dit dan in een plastic tas doen, ook voorzien van de naam, want dan kan het na afloop daarin weer mee naar huis.

De ouders die een gerecht meebrengen kunnen dit om 16:45 uur brengen.

Om 19.00 uur kunt U de kinderen weer ophalen, nadat we weer gezellig een aantal liedjes met elkaar hebben gezongen.
´s Avonds is de deur, voorheen de kleuterdeur van juf Marga, voor 19.00 uur open waardoor U naar binnen kunt en daar even wachten.
Ook zullen daar alvast de lege schalen klaar staan om weer mee naar huis te nemen.
 
De ouderraad en het team van De Marske
 
Kerststukjes maken
De kinderen van groep 3 en 4 hebben inmiddels al prachtige kerststukjes gemaakt.
De kinderen van groep 5 t/m 8 doen dat op maandag 17 en dinsdag 18 december. Wilt u uw kind voor deze datum een bakje met oase en kerstversiering meegeven? Alvast bedankt.

DekaMarkt goede doelen actie
Het kan u niet zijn ontgaan. De afgelopen weken stond in het teken van de goede doelen actie. Omdat vele enthousiaste ouders, kinderen en dorpsbewoners hun dukaten inleverden voor De Kei zijn wij uitgekomen op een tweede plaats. Dit is goed voor een bedrag van 750 euro.
Van alle goede doelen die meededen bij alle Deka supermarkten werden er vijf uitgekozen die de verdubbelaar wonnen. Er is door Simone Bosman een mooie collage gemaakt van al onze activiteiten. Daarmee hebben wij de verdubbelaar gewonnen. Wij hebben een bedrag van 1500 euro te besteden voor nieuwe sportkleding voor De Kei.
Wij willen alle ouders en kinderen die hebben geholpen bij deze actie, door bv keitjes te schilderen of in de supermarkt te helpen, van harte bedanken. Ook Simone ontzettend bedankt voor haar tomeloze inzet en enthousiasme.
Vrijdagmiddag is de overhandiging van de cheque in de winkel.

Vakantiespelen Dijkgatbos 2013
Al 50 jaar organiseert de Stichting Vakantiespelen iedere zomervakantie in het Dijkgatbos 4 weken spel-, speel- en uitleefplezier voor basisschoolkinderen in de groepen 3 t/m 8. Dat doen wij vrijwillig en voor de laagst mogelijke deelnamekosten.
De vakantiespelenweek zelf vindt plaats van maandag 29 juli t/m vrijdag 2 augustus (week 31). Wij delen de kinderen op schoolgroep in, dus klasgenoten komen altijd bij elkaar in de groep. De kinderen worden met de bus opgehaald en teruggebracht.

In de week van 14 t/m 18 januari, de 3e week van 2013, zullen wij de deelnameformulieren weer naar de scholen brengen!

Opgeven:
Vanaf januari 2013 kan dat op: WWW.STICHTINGVAKANTIESPELEN.NL De site zal dan helemaal vernieuwd zijn, na het opgeven kan er dan ook direct worden betaald!
Opgeven met de opgavestrook aan de folder kan eventueel ook nog. Doe dit uiterlijk voor 1 mei. Stuurt u de deelnameopgave in een envelop zónder postzegel naar ons antwoordnummer.
De deelnamekaarten worden in de laatste maand voor de zomervakantie door de school uitgedeeld.

Meer informatie vindt u op:

WWW.STICHTINGVAKANTIESPELEN.NL (wordt vanaf januari 2013 gehéél vernieuwd).
 

 
Hotel te Koop Afgelopen donderdag speelden de kinderen Lees meer...

 

In de afgelopen weken hebben alle kinderen een bloem ge Lees meer...

 

Voorafgaand aan de fusie, die op 1 augustus 2013, zal p Lees meer...

 

Kalender
Kalender
Foto's
Foto's