school nieuws team groepen ouders foto's gastenboek contact
 laatste nieuws
 nieuwsbrief
 Marskekrant
 Mededelingen
 nieuwsarchief
 
 
 
Voortgang fusie.
Dit schooljaar zijn wij verder gegaan met de voorbereidingen van de fusie. Alle leerkrachten hebben plaatsgenomen in verschillende werkgroepen. Het doel van deze werkgroepen is elkaar  informeren over de verschillende werkwijzen op beide scholen, daarin keuzes maken wat we overnemen en gezamenlijk gaan gebruiken, voorstellen maken over welke afspraken er gemaakt worden, en voorstel voor de keuze van een nieuwe methode(n).
Achter de schermen moeten er ook op financieel en administratief gebied een heleboel gebeuren en keuzes gemaakt worden. Daarin word ik geholpen door Piet Koopman. Hij houdt zich in opdracht van Surplus bezig met deze zaken voor de fusiescholen van Surplus. Het voordeel is dat niet iedere fusieschool zelf het wiel hoeft uit te vinden.
De MR van zowel De Marske als Alvitlo vergaderen dit jaar al gezamenlijk. Dat werkt heel prettig. Zo krijgen beide MR-en dezelfde informatie en kunnen zij ook met elkaar afstemmen en overleggen.
Ook de ouderraden van beide scholen hebben een aantal gezamenlijke vergaderingen. Ook voor de zaken die de ouderraad regelt is het van belang dat zij samen besluiten hoe zij dat na de zomer van 2013 gaan doen. Het is mooi dat de ouderraden dit initiatief hebben genomen.
U ziet het, al is er aan de buitenkant niet altijd even veel te zien van de fusie, er gebeurt al heel veel goeds om de fusie tot stand te brengen.
Mochten er vragen zijn over de fusie dan kunt u altijd uw vraag neerleggen bij een van de ouders van de MR. Uiteraard kunt u mij, of Ruud Vegter, ook even aanschieten. Ik ben in principe aanwezig op dinsdagmiddag, donderdag en vrijdagochtend.
In komende nieuwsbrieven blijf ik u op de hoogte houden van de voortgang.

Rogier van Dijk


Sportdag De Marske.
Op woensdag 10 oktober houden we weer onze sportdag voor alle groepen.
Dat doen we van 09.00 uur tot 12.00 uur in de sporthal.
We zoeken vaders, moeders, opa’s, oma’s, broers en zussen om ons die ochtend te helpen.
Het is een heel gezellige ochtend. Koffie en koek horen bij de standaard onderdelen.
U kunt zich opgeven bij juf Klink of meester Breed

Ouderbijdrage schooljaar 2012-2013.
Vanaf 1 oktober a.s. gaan we weer de Ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar incasseren. Het bedrag is net als vorig jaar € 42,50 per kind. Vriendelijk verzoeken wij u hier rekening mee te houden, de incasso vindt plaats tussen 01-10 en 05-10.
Van alle leerlingen hebben wij een doorlopend machtigingsformulier in onze administratie.
Mocht u onlangs een ander rekeningnummer hebben geopend en is het bij ons bekende rekeningnummer opgezegd, geeft dit dan tijdig door aan  penningmeester Liesbeth Mulder (moeder van Pieter en Teun Steigstra).  De wettelijke terugboektermijn (storneren) bij doorlopende machtigingen is 56 dagen.

Participatieregeling schoolgaande kinderen.
Het leven voor een gezin met kinderen is duur, daarom bestaat de regeling participatie schoolgaande kinderen. Deze regeling is er om ouders met een laag inkomen tegemoet te komen in de kosten van hun minderjarige schoolgaande kinderen. De bijdrage is bedoeld voor de kosten zoals het schoolfonds, schoolreisjes of kleding voor sporten etc. Ook kan de bijdrage worden gebruikt voor het lidmaatschap van een vereniging of een sportclub , sportkleding of zwemlessen.
Meer informatie over de regeling participatie schoolgaande kinderen kunt u vinden op     www.isdnoordkop.nl/werk-en-inkomen/participatie-schoolgaande-kinderen_3355/

Lekker in je Life.
Overgewicht bij kinderen neemt steeds meer toe. Kinderen zijn er bij gebaat als zo snel mogelijk aandacht wordt geschonken aan een eventueel overgewicht. Om kinderen hiermee te helpen en hun ouders hierbij te ondersteunen, biedt het Gemini Ziekenhuis het programma ‘Lekker in je Life’, voor kinderen van 6 tot 17 jaar. Het programma duurt 16 weken en start 2 keer per jaar, in september en in februari.
Voor meer informatie:
www.gemini-ziekenhuis.nl/patient-en-bezoeker/in-het-ziekenhuis/Behandelingen/Behandeling/tid/25

Even voorstellen.
Ik wil mij graag even voorstellen. Mijn naam is Ruud Vegter. Via werkplekken in Amstelveen, Broek op Langedijk, Alkmaar en Den Oever werk ik sinds januari 2001 op de obs Alvitlo. Tot augustus 2004 heb ik de verantwoordelijkheid gehad over groep 7/8. Ik heb dat werk altijd met plezier gedaan. Door het vertrouwen dat je kinderen geeft krijg je heel veel terug. Hierdoor ontstaat een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
In september 2004 heb ik het werken in de groep verruild voor een directietaak en ben ik benoemd tot locatieleider van de school. Naast deze taak heb ik een aantal rugzakleerlingen begeleid.
Door de komende fusie ben ik nu ook benoemd tot locatieleider van obs De Marske. Een nieuwe uitdaging waaraan ik met veel plezier begonnen ben. En door het team en door de kinderen ben ik bijzonder vriendelijk ontvangen. Afhankelijk van de situatie ben ik op maandagmorgen of –middag op De Marske aanwezig. Als u op een maandag binnen loopt wil ik graag even kennis met u maken.

Ruud Vegter


Jaarvergadering.
Alvast voor in uw agenda: donderdag 18 oktober om 20:00 uur houdt de ouderraad hun jaarlijkse jaarvergadering. U komt toch ook?!

Jantje Beton.
De 49 kinderen van onze school hebben super hun best gedaan met het verkopen van de Jantje Beton loten! Gemiddeld hebben we nog nooit zoveel geld opgehaald! De opbrengst is dit jaar 762,- voor school en 762,- voor Jante Beton. Omdat de opbrengst zo hoog was de kinderen op woensdag 19 september een ijsje gehad.

Knutselen.
Juf Simone is nog op zoek naar dopjes van lege flessen, pakken melk/vla enz. Graag inleveren bij groep 5/6.Het Opvoedspreekuur van het Centrum Jeugd en Gezin

”Onze kinderen van 5 en 7 jaar maken bijna elke dag ruzie met elkaar. Dit gaat gepaard met schreeuwen en vaak eindigt het een vechten. Het gaat bijvoorbeeld om speelgoed wat ze allebei willen hebben. Ik heb al van alles geprobeerd, maar het blijft doorgaan. Ik word moe van dat geschreeuw. Hoe kan ik hier mee omgaan?”

Alle kinderen hebben wel eens ruzie of onenigheid met elkaar. Dat is heel gewoon.
Een kind kan van ruzie leren bijvoorbeeld om je mening te geven en daarom is het niet altijd nodig om als ouder meteen te reageren. Hieronder volgen enkele tips.
1 Benoem regels voor samenspelen. Een goede regel vertelt een kind vooral wat hij wel moet doen in plaats van wat hij niet mag doen, zoals: samen delen met andere kinderen of om de beurt gaan. Herinner je kind aan de regels die jullie hebben afgesproken.
2 Geef een compliment als je kind goed samenspeelt. Bijvoorbeeld: Ik vind het goed dat jullie zo samen met de lego spelen. Hierdoor moedig je kinderen aan dit vaker te doen.
3 Help kinderen problemen op te lossen. Leer kinderen hoe ze problemen zelf kunnen oplossen door stap voor stap te benoemen wat er aan de hand is. Betrek ze erbij door bijvoorbeeld te zeggen: Wat is het probleem? Wat wil jij Rik en wat wil Bas? Hoe kunnen jullie het oplossen? Weten ze zelf geen oplossing dan kun je vragen of jij als ouder de oplossing kan bedenken en voer de oplossing uit.
4 Grijp in als de ruzie doorgaat. Als je bemiddelingspoging niet helpt, gebruik dan een consequentie die past bij de situatie. Bijvoorbeeld: beëindig het spel of pak het bewuste speelgoed af. Jongens, jullie kunnen niet samen doen met de gameboy, daarom leg ik hem nu 10 minuten weg.
5 Geef een kans om het goed te doen. Geef de kinderen na de 10 minuten de gelegenheid om weer samen te spelen. Geef een compliment voor goed samenspelen als het dan wel lukt.
6 Zonodig opnieuw ingrijpen. Kom opnieuw tussenbeide als nog steeds niet lukt om samen te spelen. Berg het speelgoed nu voor een langere tijd op.

”Mijn zoon Daan, 11 jaar, is zo onbeleefd tegen mij. Reageert kort af, moppert, vindt alles belachelijk of stom. Hij zegt gewoon met een glimlach: “doe het zelf maar”. En dit gaat echt om eenvoudige vragen als zijn fiets in de schuur zetten of spullen opruimen. Wij krijgen steeds vaker ruzie. Het voelt niet goed. Hoe kan ik hier mee omgaan?”

Positief Opvoeden voor ouders met tieners.
De aanpak Positief Opvoeden volgens de methode Triple P kan helpen om op een positieve manier om te gaan met de veranderende tiener. Positief Opvoeden is een manier van opvoeden gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en sociale vaardigheden van pubers. Naast materialen over puberteit en opvoeden is informatie beschikbaar over de volgende onderwerpen: vrienden, relaties, onbeleefdheid, omgaan met angst, gebrek aan respect, gebruik van genotmiddelen en hoe je als ouder/verzorger conflicten kunt oplossen. De aanpak geeft een ondersteuning in een soms roerige periode.

Meer informatie over ruzie staat op de site www.positiefopvoeden.nl Weet wel dat alle kinderen verschillen in hun reactie en gedrag, daarom kan persoonlijk advies prettig zijn. Advies bij het Opvoedspreekuur van het Centrum Jeugd en Gezin is vrijblijvend en kosteloos. Een afspraak maken kan via het Centrum Jeugd en Gezin in de regio Kop van Noord Holland www.cjgnh.nl of via GGD Hollands Noorden tel. 088-010055.

www.gratiskinderboek.nl  is een site speciaal voor kinderen met leesproblemen, zoals dyslexie.
Op deze site staan kinderboeken die GRATIS gedownload kunnen worden. De boeken zijn geschreven voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Het leesniveau loopt van AVI-2 t/m AVI-8.
(Bijna) alle boeken zijn voorzien van illustraties, die gemaakt zijn door studenten van de Kunstacademie Rotterdam en bij een aantal boeken is het nieuwe lettertype ‘Dyslexie’ toegepast, dat speciaal is ontworpen voor kinderen met dyslexie.


 
Hotel te Koop Afgelopen donderdag speelden de kinderen Lees meer...

 

In de afgelopen weken hebben alle kinderen een bloem ge Lees meer...

 

Voorafgaand aan de fusie, die op 1 augustus 2013, zal p Lees meer...

 

Kalender
Kalender
Foto's
Foto's