school nieuws team groepen ouders foto's gastenboek contact
 groepen
 Inloggen leerkracht
 
 
groep 7 en 8Yolande Bos

Hoe wij werken:


In groep 7 en 8 werken we met een weektaak. Hierin zitten alles lessen van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen verwerkt. Klassikale instructies zijn kort en bondig. Kinderen die zelfstandig hiermee verder kunnen krijgen hiervoor de mogelijkheid. Zo hoeven zij niet onnodig naar instructies te luisteren. Voor de kinderen die wel meer uitleg nodig hebben zijn er individuele instructies en instructies in kleine groepjes.
Dit verhoogt de effectieve leertijd. De kinderen leren nu ook goed hun eigen werk te plannen en zelfstandig te werken. Dit kunnen zij goed gebruiken in het voortgezet onderwijs. Niet iedereen heeft dezelfde weektaak. Sommigen volgen een eigen leerlijn, aangepast op hun niveau. Dit kan ook een hoger niveau zijn.

                                                


Kinderen werken ook geregeld samen en helpen elkaar. Ook de leshal wordt gebruikt tijdens de weektaaktijd.


De wereldorientatie-vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie zijn nu ook verwerkt in de weektaak. De kinderen die wat meer structuut en begeleiding nodig hebben krijgen op deze ,manier in ieder geval de basisstof. Voor de meerkunners is er veel extra leermateriaal, waar zij wekelijks aan kunnen werken. Bij de wereldorientatie-lessen wordt veel gewerkt met woordvelden en beeldbankfilmpjes. Dit jaar maken we voor het eerst gebruik van biologie-leskisten van de "Helderse vallei".
               


Het hele jaar door werken we met verschillende thema’s. Hiervoor maken zij opdrachten in de themahoek.


Dit jaar is wordt er gewerkt met de thema’s "Pesten, dat doe je niet", de wereld en de tweede wereldoorlog. Van het laatste thema wordt een tentoonstelling georganiseerd.
In groep 7/8 houdt elke leerling een spreekbeurt. Diverse onderwerpen komen dan aan bod en regelmatig komt het voor dat er aan een spreekbeurt een excursie wordt gekoppeld. Deze spreekbeurten zijn heel leerzaam voor alle kinderen.

                                   


In groep 7/8 wordt minimaal 1 keer per jaar een groot werkstuk gemaakt. Hier wordt op school aan gewerkt.
Verder wordt er op school veel gedaan aan verslaggeving en het maken van kleine werkstukjes tijdens de thema-opdrachten. De kinderen oefenen dan ook met het houden van presentaties. Ook wordt er veel gedaan aan het samenwerken in groepjes. De samenstelling van de groepjes wisselen regelmatig.

De vakken verkeer en Engels worden wel klassikaal gegeven.
Iedere week kijken we voor het actuele nieuws naar het school t.v.-weekjournaal. Daarna gaan de kinderen in groepjes 10 vragen n.a.v. het journaal beantwoorden. Hiermee kunnen zij punten verdienen. Het groepje dat na ongeveer 8 weken het beste heeft gescoord wacht een klein presentje. Door deze werkwijze wordt er zeer geconcentreerd gekeken en geluisterd!


<< Terug>>

 
Hotel te Koop Afgelopen donderdag speelden de kinderen Lees meer...

 

In de afgelopen weken hebben alle kinderen een bloem ge Lees meer...

 

Voorafgaand aan de fusie, die op 1 augustus 2013, zal p Lees meer...

 

Kalender
Kalender
Foto's
Foto's