school nieuws team groepen ouders foto's gastenboek contact
 groepen
 Inloggen leerkracht
 
 
groep 3 en 4
Joke Klink, Els Zwaan

Hoe wij werken:

Lezen.
Groep 3 begint ´s morgens met leren lezen. We gebruiken de methode Veilig Leren Lezen.
Bij deze methode gebruiken we het digibord. Daarop kunnen we op een leuke, afwisselende manier de letters en woorden aanbieden. Het wordt vaak ook ondersteund door filmpjes over het woord.
Met behulp van het bord kunnen we uitleggen hoe de werkbladen gemaakt moeten worden.
Om de inprenting van de letters te ondersteunen leren we er ook een handgebaar bij aan.
Bij het leren lezen maken we gebruik van veel werkvormen, schrijven, stempelen, klik klakboekje, leesboekjes en de computer. Op de computer kunnen de kinderen in hun eigen tempo de leerstof oefenen.Groep 4 begint ´s morgens met stillezen. Ze oefenen in een niveau hoger dan ze beheersen. Zo oefenen ze om een niveau hoger te komen. Ook oefenen ze rijen woorden lezen. Dit noemen we race lezen.
Regelmatig gaat groep  4 een boekpromo houden. Daarin vertellen ze over een boek. Ze kunnen het ondersteunen met een toneelstukje, een tekening of een voorwerp meenemen dat bij het boek hoort.
Ook met begrijpend lezen wordt gewerkt. Hiervoor gebruiken we de methode Tekst verwerken, Jippie en cito hulpboek.


Rekenen.
We gebruiken de methode Wereld in Getallen.
Bij deze methode gebruiken we het digibord.
En de leerlingen kunnen oefenen aan de leerstof op de computer.
Afhankelijk van het niveau van de kinderen werken ze in het 1, 2 of 3 sterren deel van de methode.
We beginnen iedere les gezamenlijk aan de instructie tafel.
Als het duidelijk is wat ze moeten gaan oefenen en ze begrijpen het, dan gaan ze zelfstandig aan het werk.
Kinderen die nog extra instructie en/of begeleid inoefenen nodig hebben, blijven aan de instructie tafel zitten. Samen met juf werken ze dan verder.


Taal en Spelling
Voor taal hebben we de methode Taal op Maat.
We beginnen daarmee in groep 3 ongeveer na de mei vakantie.
In groep 4 werken we iedere dag aan taal.
Bij spelling wordt er veel geoefend met de spellingregels.


Schrijven.
In het begin van groep 3 schrijven we de letters in blokschrift, vooral ter ondersteuning van het leren lezen.
Vanaf januari gaan we met de methode Pennenstreken werken. Daarmee leren we de kinderen het verbonden handschrift aan.
Ook in groep 4 werken we verder met Pennenstreken. In groep 4 leren ze de hoofdletters.


Woordenschat.
In onze groep werken we heel veel aan het uitbreiden van de woordenschat. We doen dit doormiddel van woordwebben, woordparaplu´s, woordtrappen, plaatjes met woorden. We spelen er verschillende spelletjes mee om ervoor te zorgen dat de kinderen de woorden goed leren onthouden.


Vreedzameschool.
Een aantal keer in de week hebben we lessen van de Vreedzameschool. Daarin leren we de kinderen dat we verschillend mogen zijn. Dat we andere kinderen niet mogen buitensluiten, niet mogen pesten en we geven geen afbrekers maar opstekers.

Expressie en techniek.
Op donderdag hebben we expressie. Dit combineren we met de techniektorens.
Gym.
De kinderen gaan elke woensdag naar de gymzaal. De gymlessen worden gegeven volgens de methode van Wim van Gelder e.a.. Omdat we niet zo´n grote groep hebben gaan wij samen met de groepen 5 en 6 naar de gymzaal.
Er wordt vaak in 3 vakken gewerkt, zodat de kinderen een afwisselende en actieve gymles krijgen. Ook kijken wij naar de vaardigheid van uw kind op het gebied van bewegen en worden de kinderen regelmatig in homogene groepen ingedeeld. Zo houdt ieder kind spelplezier en komen ook de minder vaardige leerlingen veel aan de beurt. Na het gymen gaan we douchen, omdat we vinden dat sport en hygiene bij elkaar horen.
 

<< Terug>>

 
Hotel te Koop Afgelopen donderdag speelden de kinderen Lees meer...

 

In de afgelopen weken hebben alle kinderen een bloem ge Lees meer...

 

Voorafgaand aan de fusie, die op 1 augustus 2013, zal p Lees meer...

 

Kalender
Kalender
Foto's
Foto's