school nieuws team groepen ouders foto's gastenboek contact
 ouders
 oudervereniging
 MR
 TSO
 ouder-links
 
 

 Tussenschoolse opvang:

 

Op onze school is het mogelijk om uw kind te laten overblijven. Dit kan 4 dagen per week, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De overblijf wordt geregeld door 8 geschoolde overblijfouders.

 

U kunt uw kind(eren) op vaste dagen laten overblijven, maar ook incidentieel.

De overblijfouders zijn middels een wisselend rooster aanwezig.

 

Overblijven op basisschool De Marske gebeurt in een eigen overblijflokaal.

De Tussen Schoolse Opvang (TSO) duurt voor de kinderen van 12:00 uur tot 13:00 uur. De overblijfouders  zullen eerst met de kinderen de lunch gebruiken. Tijdens de lunch, kijkt 1 van de overblijfouders of alle kinderen aanwezig zijn. (indien dit niet het geval is, zullen wij altijd de ouders contacten.)

Na het eten kunnen de kinderen kiezen of ze binnen of buiten willen spelen. Zowel binnen als buiten is er minimaal 1 overblijfouder aanwezig. Buiten gaan de kinderen over het algemeen zelfstandig spelen. Hetzij knikkeren, rennen op het schoolplein of lekker spelen in de zandbak.

Binnen kunnen de kinderen allerlei dingen doen. Ze kunnen o.a. kiezen uit knutselen, schilderen, bouwen met kapla, spelen met auto’s of lezen. Bij regen, blijven we met elkaar binnen.

 De TSO is een samenwerking tussen school, ouders en Stichting Buitenschoolse Activiteiten Surplus (BAS).

Momenteel zijn er 8 overblijfouders. Eén ouder hiervan is coördinator en aanspreekpunt voor de ouders, het TSO team, het schoolteam, directie en is tevens contactpersoon van Stichting BAS.

Vanuit Stichting BAS wordt gesteld dat een vrijwilliger niet meer dan 15 kinderen onder zijn/haar hoede mag hebben. Echter, wij, als TSO team, streven er naar om per vrijwilliger niet meer dan 13 kinderen te begeleiden. Zo heb je de mogelijkheid om ieder kind aandacht te geven.Door Stichting BAS worden er diverse cursussen aangeboden aan de vrijwilligers. Vanuit deze stichting moet de helft van het TSO team de basiscursus "spel en activiteitenbegeleiding" gevolgt hebben . Andere cursussen, zoals kinder E.H.B.O. BedrijfsHulpVerlening, omgaan met de kinderen,  enz., zijn op vrijwillige basis.

 

Voor het overblijven betalen de ouders een vergoeding van € 1,50 per keer. Dit is o.a. voor de vrijwilligers die een vaste wettelijke, vrijwilligersvergoeding per keer krijgen.Ook wordt van dit geld één keer per week fruit gekocht en worden meerdere keren per jaar spelmaterialen aangeschaft. Aan het eind van het jaar wordt geprobeerd iets extra’s voor de kinderen te doen.

 

Wanneer u besluit om uw kind te laten overblijven kunt u een aanmeldformulier van de website downloaden of u spreekt de directie even aan. Voor een aanmeldformulier klik hier.

 

Jaarlijks wordt het overblijfreglement gecontroleerd en zo nodig aangepast door de overblijfouders. Mocht het zo zijn dat er veranderingen plaats gaan vinden, dan vermelden wij dit in de nieuwsbrief. Er is in juli 2008 een beleidsnotitie geschreven omtrent de TSO. Deze kunt u via de website inzien, U kunt er ook één aanvragen bij de school. Voor het beleid klik hier.Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet op zijn vaste dag komt eten, kunt u dit ’s morgens (tussen 7:30 uur en 7:50 uur) doorgeven aan Simone Bosman. Ook kunt u uw kind dan aanmelden voor die dag.

Het volgende email adres kunt u gebruiken voor het aan- en/of afmelden: msbosman@quicknet.nl (voor 6:30 uur 's morgens doormailen) of tel. Simone Bosman: 595681 

                                              

  


  

 

  

 

 
Hotel te Koop Afgelopen donderdag speelden de kinderen Lees meer...

 

In de afgelopen weken hebben alle kinderen een bloem ge Lees meer...

 

Voorafgaand aan de fusie, die op 1 augustus 2013, zal p Lees meer...

 

Kalender
Kalender
Foto's
Foto's