school nieuws team groepen ouders foto's gastenboek contact
 welkom
 onze school
 fusie
 bestuur
 kalender
 vakanties
 schoolgids
 sitemap
 zoeken
 
 

Schooltijden en vakanties:

Schooljaar 2010-2011
Groep Ochtend: Middag:
3 t/m 8 8.30 uur - 12.00 uur 13.15 uur - 15.15 uur


Op woensdag gaan alle groepen om 12.15 uit.

Groep 3/4 heeft op vrijdagmiddag geen school.


Vakantierooster schooljaar 2012 - 2013

Vakantierooster schooljaar 2012 - 2013

Herfstvakantie                  22 oktober 2012 t/m 26 oktober 2012 
Kerstvakantie                   24 december 2012 t/m  4 januari 2013
Voorjaarsvakantie             18 februari 2013 t/m  22 februari 2013 
Paasvakantie                    1 april 2013  
Meivakantie                     29 april 2013  t/m  10 mei 2013
Hemelvaart                      (valt in de meivakantie)      
2e Pinksterdag                20 mei 2013
Zomervakantie                   8 juli 2013  t/m  16 augustus 2013

Vrije dagen / uren / studiedagen
Studiedag:     dinsdag 28 mei 2013           

 


 


Extra verlof en schoolverzuim
A. Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden tevoren aan de directeur te worden voorgelegd.

Vakantieverlof kan worden verleend indien:

- wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is tijdens de
schoolvakantie op vakantie te gaan
- een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof tijdens de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Vakantieverlof mag:

- éénmaal per jaar worden verleend
- niet langer duren dan 10 schooldagen
- niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar
- Wij vinden het wenselijk om in verband met het aanvankelijk leesproces schoolverzuim in groep 3
zoveel mogelijk te beperken.

Mochten er wijzigingen plaatsvinden wordt U per nieuwsbrief tijdig op de hoogte gesteld.


 
Hotel te Koop Afgelopen donderdag speelden de kinderen Lees meer...

 

In de afgelopen weken hebben alle kinderen een bloem ge Lees meer...

 

Voorafgaand aan de fusie, die op 1 augustus 2013, zal p Lees meer...

 

Kalender
Kalender
Foto's
Foto's