Beste ouders,

A.s. maandag is de gezamenlijke sportdag. Dit is in de sporthal aan de Belterlaan1. We maken gebruik van zowel de velden als de zalen.

We verzamelen om 8:30 uur bij de sporthal en om 12:15 uur gaan we vanaf de sporthal naar huis. (u kunt dan uw kind halen of uw kind gaat zelfstandig naar huis)

De onderbouw wordt begeleidr door een ouder en bij de onderdelen staat ook een ouder (groep 3) De overige groepen worden begeleidt door kinderen uit groep 7 en 8. Bij alle sportonderdelen staat hier een ouder.

De algehele begeleiding, EHBO, veiligheid drinken wordt verzorgd door de ouderraad, leerkrachten en stagiaires.

We verwachten de kinderen in sportkleding en binnen sportschoenen. De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te nemen.

Groep 8 verzameld op school, zij hebben eerst fiets-verkeers examen en gaan daarna direct met een leerkracht naar de sporthal.

Team De Marske