Beste ouders van de leerlingen van groep 7/8,

Uw kind heeft vanmiddag 2 (belangrijke) brieven meegekregen. Mocht u deze nog niet hebben ontvangen van uw zoon of dochter, verzoeken wij u hierom te vragen.

Directie De Marske