25 april 2013

Beste ouders, verzorgers,

Simone Bosman heeft de financiën en de aan- en afmeldingen van de TSO overgenomen. Dat betekent dat zij de afschrijving van de strippenkaarten regelt. Ik ben erg blij dat Simone deze taken op zich heeft willen nemen.

De aan- en afmeldingen kunt u bij Simone doen tussen 7.30 en 7.50 op nummer 595681.

Door het stoppen van Arjan en de overname door Simone heeft de afschrijving van de strippenkaarten ongeveer 3 weken stilgelegen. Het kan dus voorkomen dat u een briefje ontvangt dat u inmiddels in de min staat, wat betreft de strippenkaarten. Helaas kon het even niet anders.

Heeft u vragen met betrekking tot de financiën of de strippenkaarten dan kunt u Simone per mail bereiken: msbosman@quicknet.nl

Met vriendelijke groet,
Rogier van Dijk