Beste ouders/verzorgers van de kinderen van onze school,
 
Dinsdag 28 mei heeft het personeel van de obs De Marske en de obs Alvitlo een gezamenlijke studiedag.
Er is op die dag geen  school.
 
Verder wil ik u graag herinneren aan de uitnodiging van het Oudercafé.
Woensdag 17 april          Themaochtend 1: Voor je zelf zorgen
Woensdag 22 mei           Themaochtend 2: Positief opvoeden
Woensdag 12 juni           Themaochtend 3:  Plagen en pesten
 
Plaats: obs De Marske
 
Met vriendelijke groet,
Ruud Vegter