De ouderraad 

De ouderraad is een grote steun voor onze school.
Zij zorgen o.a. tijdens ieder seizoen of thema voor een passende aankleding binnen de school.
Zijn onze extra handen tijden evenementen en activiteiten en innen en beheren de ouderbijdagen. 

Alle ouders van de leerlingen zijn lid van de ouderraad. Vijf ouders zitten in het bestuur van de ouderraad. Zij zijn allemaal gekozen op één van de algemene jaarvergaderingen.

Tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond is het bestuur verantwoording schuldig aan de leden/ouders.

De ouderraad int en beheert de (vrijwillige) ouderbijdrage. Hiervan worden activiteiten bekostigd die niet binnen het reguliere onderwijs vallen.
 

 


Het bestuur komt gemiddeld 8 keer per jaar bij elkaar, om het één en ander met elkaar te bespreken en voor te bereiden. Bij deze vergaderingen is ook altijd een afgevaardigde van het team, de medezeggenschapsraad en de tussen schoolse opvang aanwezig.

 

 

 

Welke activiteiten worden medegeorganiseerd en/of bekostigd door de oudervereniging?

 

De ouders, die in het bestuur zitten, doen dit, omdat ze het leuk vinden om samen met andere ouders en het team zaken te regelen, die onze kinderen ten goede komen. Zij doen dit met veel enthousiasme.

Mochten er nieuwe ideeën zijn, dan zijn deze van harte welkom. Spreek gerust iemand van de oudervereniging aan.

 

 

De oudervereniging bestaat uit:

Liesbeth Mulder, Marja Peper, Desiree Garst en Simone Bosman