Ouderhulp


Veel activiteiten die plaatsvinden, kunnen alleen doorgang vinden dankzij de inzet van ouders.
Regelmatig wordt door de school een beroep gedaan op ouders, b.v.:


Hand en- spandiensten bij festiviteiten

De oudervereniging

Creatieve activiteiten

Leeshulp

Bibliotheek

Extra handen bij uitstapjes

Rijden met de auto bij excursies, enz.

Schoolreis

Sportdag

Overblijven / TSO


Zonder uw hulp lukt dit zeker niet. Geef u daarom vrijblijvend op. Wij zijn u daar heel dankbaar voor.