Schooltijden en vakanties:

Schooljaar 2010-2011
Groep Ochtend: Middag:
3 t/m 8 8.30 uur - 12.00 uur 13.15 uur - 15.15 uur


Op woensdag gaan alle groepen om 12.15 uit.

Groep 3/4 heeft op vrijdagmiddag geen school.


Vakantierooster schooljaar 2012 - 2013

Vakantierooster schooljaar 2012 - 2013

Herfstvakantie                  22 oktober 2012 t/m 26 oktober 2012 
Kerstvakantie                   24 december 2012 t/m  4 januari 2013
Voorjaarsvakantie             18 februari 2013 t/m  22 februari 2013 
Paasvakantie                    1 april 2013  
Meivakantie                     29 april 2013  t/m  10 mei 2013
Hemelvaart                      (valt in de meivakantie)      
2e Pinksterdag                20 mei 2013
Zomervakantie                   8 juli 2013  t/m  16 augustus 2013

Vrije dagen / uren / studiedagen
Studiedag:     dinsdag 28 mei 2013           

 


 


Extra verlof en schoolverzuim
A. Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden tevoren aan de directeur te worden voorgelegd.

Vakantieverlof kan worden verleend indien:

- wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is tijdens de
schoolvakantie op vakantie te gaan
- een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof tijdens de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Vakantieverlof mag:

- éénmaal per jaar worden verleend
- niet langer duren dan 10 schooldagen
- niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar
- Wij vinden het wenselijk om in verband met het aanvankelijk leesproces schoolverzuim in groep 3
zoveel mogelijk te beperken.

Mochten er wijzigingen plaatsvinden wordt U per nieuwsbrief tijdig op de hoogte gesteld.